เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2564

1. อัพรูปภาพหน้าตรงแต่งกายสุภาพ

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3. กรณีไม่มีข้อมูลให้ขีดระบุด้วยเครื่องหมาย -

4. หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถสมัครได้ติดต่อที่เบอร์ 056-717119อัปโหลดรูปภาพ

ข้อมูลผู้สมัคร
อาชีพ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


การศึกษา
ชื่อหลักสูตรที่สมัคร